Top Picks
View More

Flange fitting according to ISO2531 ,EN545

Iron
$1,600.00 - $1,700.00/ton
1 ton(Min. Order)
$1,600.00 - $1,700.00/ton
1 ton(Min. Order)
$1,600.00 - $1,700.00/ton
1.0 ton(Min. Order)
Iron
$1,600.00 - $1,700.00/ton
1 ton(Min. Order)
$1,600.00 - $1,700.00/ton
1 ton(Min. Order)
$1,600.00 - $1,700.00/ton
1 ton(Min. Order)
$1,600.00 - $1,700.00/ton
1 ton(Min. Order)
$1,600.00 - $1,700.00/ton
1.0 ton(Min. Order)

Loosing flange fitting according To EN545

$1,600.00 - $1,700.00/ton
1 ton(Min. Order)
$1,600.00 - $1,700.00/ton
1 ton(Min. Order)
$1,600.00 - $1,700.00/ton
1 ton(Min. Order)
$1,600.00 - $1,700.00/ton
1 ton(Min. Order)
$1,600.00 - $1,700.00/piece
1.0 piece(Min. Order)
$1,600.00 - $1,700.00/piece
1.0 piece(Min. Order)
$1,600.00 - $1,700.00/piece
1.0 piece(Min. Order)
$1,600.00 - $1,700.00/piece
1.0 piece(Min. Order)

PVC fitting

$1,600.00 - $1,700.00/ton
1 ton(Min. Order)
$1,600.00 - $1,700.00/ton
1 ton(Min. Order)
$1,600.00 - $1,700.00/ton
1.0 ton(Min. Order)
$1,600.00 - $1,700.00/ton
1.0 ton(Min. Order)
Pvc
Socket
$1,600.00 - $1,700.00/ton
1.0 ton(Min. Order)
$1,600.00 - $1,700.00/ton
1 ton(Min. Order)
$1,600.00 - $1,700.00/ton
1 ton(Min. Order)

Adaptor

$1,600.00 - $1,700.00/ton
1 ton(Min. Order)
$1,600.00 - $1,700.00/ton
1 ton(Min. Order)
$1,600.00 - $1,700.00/ton
1 ton(Min. Order)
$1,600.00 - $1,700.00/ton
1 ton(Min. Order)
$1,700.00 - $1,750.00/ton
1 ton(Min. Order)
$1,600.00 - $1,700.00/ton
1 ton(Min. Order)
$1,600.00 - $1,700.00/ton
1 ton(Min. Order)
$1,600.00 - $1,700.00/ton
1 ton(Min. Order)

ductile iron pipe

$650.00 - $710.00/ton
10 tons(Min. Order)
$1,600.00 - $1,700.00/ton
1.0 ton(Min. Order)
$650.00 - $710.00/ton
10 tons(Min. Order)
$1,600.00 - $1,700.00/ton
1 ton(Min. Order)
$1,600.00 - $1,700.00/ton
1 ton(Min. Order)
$1,600.00 - $1,700.00/ton
1 ton(Min. Order)
$1,600.00 - $1,700.00/ton
1 ton(Min. Order)
$1,600.00 - $1,700.00/ton
1 ton(Min. Order)

ductile iron Valve

$1,700.00 - $1,800.00/ton
1 ton(Min. Order)
$1,600.00 - $1,700.00/ton
1 ton(Min. Order)
$1,800.00 - $1,900.00/ton
1 ton(Min. Order)
$1,600.00 - $1,900.00/ton
1 ton(Min. Order)
$1,800.00 - $1,900.00/ton
1 ton(Min. Order)
$1,600.00 - $1,700.00/ton
1 ton(Min. Order)
$1,600.00 - $1,700.00/piece
1 piece(Min. Order)
$1,600.00 - $1,700.00/ton
1 ton(Min. Order)